Aleksandra Lemańska – Czajka

Personal Development Manager, Trener, Certified Action Learning Coach. Absolwentka Psychologii w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, szkoły trenerów International Trainer and Facilitation Federation. Na co dzień wspiera rozwój kompetencji i potencjału pracowników, pracuje z managerami i specjalistami w ramach wzmacniania kompetencji społecznych oraz wspiera komunikację w całej organizacji.